Ogłoszenia Duszpasterskie na 6 Niedzielę Wielkanocną

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 6 Niedzielę Wielkanocną
  1. W tym tygodniu przypadają doroczne Dni Krzyżowe. Dni poświęcone modlitwie o urodzaje, dobre zbiory i szczęśliwą pracę na roli. Zapraszamy do udziału we Mszach św. wieczornych w poszczególnych wioskach. Trzeci z Dni Krzyżowych w tym roku zbiega się z dorocznym wspomnieniem św. Urbana – patrona rolników, ogrodników i dobrych urodzajów.

  2. Za tydzień w niedzielę 29. maja zostanie przeprowadzona druga uzupełniająca kolekta w kopertach na ogrzewanie naszej świątyni. Po Mszy św. o godz. 10:00 spotkanie rady parafialnej w refektarzu klasztornym.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Leśnik rodziny: Rotkegel, Bednarczuk i Sarnes numery: 26, 25 i 2.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO