Ogłoszenia Duszpasterskie na 5 Niedzielę Wielkanocną

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 5 Niedzielę Wielkanocną
  1. Dzisiejszej niedzieli 15. maja została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Za tydzień w niedzielę 22. maja zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem tzw. jałmużna postna z całego roku.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Dzierżysławic pani Świerza nr 118 oraz już z Leśnik rodziny Rinke i Benski numery 29 i 27.

  4. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zmartwychwstały Pan błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO