Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego
  1. Dzisiejszej niedzieli 29. maja zostanie przeprowadzona druga uzupełniająca kolekta w kopertach na ogrzewanie naszej świątyni. Po Mszy św. o godz. 10:00 spotkanie rady parafialnej w refektarzu klasztornym.

  2. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią św. od godz. 9:00.

  3. Za tydzień w niedzielę 5. czerwca zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na Świątynię Opatrzności Bożej.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Leśnik rodziny: Rak, Kontny i Świerzy: numery 24, 3 i 5.

  5. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zmartwychwstały Pan błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO