Ogłoszenia Duszpasterskie na 15 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 15 Niedzielę Zwykłą
  1. Za tydzień w niedzielę 17. lipca zostanie przeprowadzona kolekta w kopertach na renowację dachu naszej świątyni. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Leśnik rodzinę: Rotkegel nr 19 oraz z Błażejowic rodziny: Strzoda i Glombica numery: 37 i 39.

  3. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zmartwychwstały Pan błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO