Ogłoszenia Duszpasterskie na 14 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 14 Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli 3. lipca zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prosimy o przywożenie niepotrzebnych urządzeń i składowanie ich w wyznaczonym miejscu koło śmietnika do 7. lipca.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Leśnik, rodziny: Suchy, Biedziak i Jegiołka numery: 16, 17 i 18.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO