Ogłoszenia Duszpasterskie na 16 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 16 Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli 17. lipca została przeprowadzona kolekta w kopertach na renowację dachu naszej świątyni. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. W następną niedzielę 24. lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Po każdej Mszy św. będziemy błogosławić pojazdy. Ofiara składana przy tej okazji przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy z diecezji opolskiej.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Błażejowic, rodziny: Rak, Kosian i Zbierzak numery: 1, 1a i 2.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO