Ogłoszenia duszpasterskie na 7 Tydzień Wielkanocy

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 7 Tydzień Wielkanocy
 1. W niedzielę 24. i 31. maja zapraszamy na dodatkową Mszę św. z Nabożeństwem majowym o godz. 15:00.

 2. Dzisiejszej niedzieli zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem tzw. całoroczna jałmużna postna na działalność charytatywną Diecezji Opolskiej.

 3. Za tydzień w niedzielę 31. maja, zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka w kopertach na renowację muru cmentarnego. Uwaga! Radę parafialną zapraszamy na spotkanie w klasztorze tydzień później w niedzielę 7. czerwca po Mszy św. o godz. 10:00.

 4. Tegoroczne Dożynki odbędą się w naszej parafii w dniu 6. września. Przygotowaniem zajmą się w tym roku Dzierżysławice.

 5. Pierwsza Komunia Św. w tym roku odbędzie się 13. września.

 6. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do następnego sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Mochowa: rodziny Pietrzak, Ptasiński i Pustułka wg numerów 38, 40 i 43.

 7. Bóg zapłać za Wasze dobro, złożone ofiary, dary oraz wszelką życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi waszym dobrym poczynaniom w całym roku, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

NOWE ZARZĄDZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przekazujemy zarządzenie biskupa opolskiego odnośnie sprawowania nabożeństw:

 1. Do odwołania przedłużona zostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne.

 2. W każdym nabożeństwie w naszym kościele może uczestniczyć do 55 osób.

 3. Wszelkie procesje w tym czasie zostają odwołane.

 4. Przywraca możliwość zwyczajowej formy pogrzebu z zachowaniem zasady dystansowania się na 2 metry. Liczba uczestników pogrzebu na cmentarzu nie może przekraczać 50 osób.

 5. Znosi się ograniczenia wieku służby liturgicznej.

 6. W mocy pozostaje decyzja o przeniesieniu terminów Pierwszych Komunii Świętych i Bierzmowania na okres po 31. sierpnia.

 7. Chorych możemy ponownie odwiedzać udając się do nich na wyraźne życzenie samych chorych bądź ich najbliższej rodziny czy opiekunów.

Inne zalecenia będą podawane na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji. Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej: mochowpauliny.pl – tam będą podawane aktualne informacje.