Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Tydzień Wielkanocy

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Tydzień Wielkanocy
  1. Dzisiejszej niedzieli, 11. kwietnia zostanie przeprowadzona dodatkowa coroczna zbiórka przed kościołem na Caritas diecezji opolskiej.

  2. Następnej niedzieli, 18. kwietnia zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  3. Prosimy o dostosowanie się do aktualnych obostrzeń epidemicznych, w związku z którymi w każdym nabożeństwie w naszej świątyni może uczestniczyć tylko 30 osób.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Leśnik: rodziny Wieczorek, Stosiek i Hyla wg numerów 13a, 14 i 15.

  5. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wszystkim waszym dobrym poczynaniom, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy i napełnia nas paschalną radością.