Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Tydzień Wielkanocy

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 3 Tydzień Wielkanocy
  1. Dzisiejszej niedzieli 18. kwietnia, zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Leśnik: rodziny Suchy, Biedziak i Jegiołka wg numerów 16, 17 i 18.

  3. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wszystkim waszym dobrym poczynaniom, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy i napełnia nas paschalną radością.