Ogłoszenia duszpasterskie na 11 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 11 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli, 13. czerwca zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na renowację dachu naszej świątyni. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. W piątek, 18. czerwca na Mszy św. wieczornej będziemy mogli uczestniczyć we Mszy św. prymicyjnej. Ks. Dariusz Karbowski, tegoroczny neoprezbiter z Głogówka będzie celebrował Mszę św. w naszym sanktuarium i udzieli wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.

  3. Za tydzień, 20. czerwca zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Błażejowic: rodziny Langer, Magura i Koszyk wg numerów 19, 24 i 26.

  5. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi wszystkim waszym dobrym poczynaniom, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy i napełnia nas ustawiczną radością.