Ogłoszenia Duszpasterskie na 33 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 33 Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli 13. listopada została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Następnej niedzieli 20. listopada zostanie przeprowadzona zbiórka przed kościołem na pomoc Kościołowi w potrzebie.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Mochowa, rodziny: Brzank, Rogalski i Buniak numery: 32, 35 i 36.

  4. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO