Ogłoszenia Duszpasterskie na 32 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 32 Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli 6. listopada zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. Bp Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom w piątek 11. listopada dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

  3. Następnej niedzieli 13. listopada zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  4. W niedzielę 13. listopada obchodzić będziemy VI Światowy Dzień Ubogich. Pięknym gestem solidarności może stać się wsparcie finansowe na rzecz Domów Nadziei w Opolu i Dylakach. Można je wesprzeć poprzez wpłaty na diecezjalne konto: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z dopiskiem „na potrzeby ubogich”. 

  5. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Mochowa rodzinę: Białek, Nurek i Zawada numery 29, 30 i 31.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO