Ogłoszenia Duszpasterskie na 3. Tydzień Wielkiego Postu

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 3. Tydzień Wielkiego Postu
  1. Dzisiejszej niedzieli 12. marca zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Za tydzień w niedzielę 19. marca zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Janik, Macioszek i Kontny numery 33, 52 i 51.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO