Ogłoszenia Duszpasterskie na 2. Tydzień Wielkiego Postu

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 2. Tydzień Wielkiego Postu
  1. Dzisiejszej niedzieli 5. marca zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. Następnej niedzieli 12. marca zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Dzierżysławic rodziny: Kolesko, Bernard i Pisarczyk numery: 23, 24 i 30.

  4. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zbawiciel błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO