Ogłoszenia Duszpasterskie na 3 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 3 Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy rodziny: Konczala, Macioszek i Florian numery 38, 39 i 44.

  3. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zbawiciel błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.