Ogłoszenia Duszpasterskie na 2 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 2 Niedzielę Zwykłą
  1. Następnej niedzieli, 23. stycznia zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy rodziny: Szlotawa, Florian i Grela numery 37, 36 i 38a.