Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedzielę Wielkanocną

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedzielę Wielkanocną
  1. Dzisiejszej niedzieli, 28. kwietnia, w Uroczystość Miłosierdzia Bożego, zostanie przeprowadzona dodatkowa składka na Caritas Diecezji Opolskiej.

  2. Za tydzień, 5. maja, zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne.

  3. W tym tygodniu rozpoczyna się miesiąc maj. Zapraszamy przez cały miesiąc do udziału w Nabożeństwach majowych po wieczornych Mszach św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00. W środę procesyjnie przeniesiemy figurę Matki Bożej do groty lourdzkiej, dlatego proszę Panów Radnych o wyznaczenie z każdej wioski jednego ojca rodziny, którzy po wieczornej Mszy św. poniosą figurę Maryi.

  4. Nabożeństwa majowe w Dzierżysławicach odbywać się będą codziennie w kapliczce o godz. 19:00.

  5. W piątek, 3. maja, obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Zapraszamy na Mszę św. by podziękować Matce Bożej za szczególną opiekę nad nami wszystkimi.

  6. Na Mszę św. w sobotę o godz. 8:30 we wspomnienie św. Floriana zapraszamy serdecznie wszystkich Strażaków z naszej parafii.

  7. W tym tygodniu również obchodzimy pierwszy piątek i sobotę miesiąca.

  8. Dziękujemy za sprzątanie świątyni i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic: rodziny Florian, Kontny i Glombica wg nr. 8, 11 i 13.

  9. Bóg zapłać za Wasze dobro, złożone ofiary, dary oraz wszelką życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus Zmartwychwstały błogosławi waszym dobrym poczynaniom w całym roku, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.