Ogłoszenia duszpasterskie na 18 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 18 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli 1. sierpnia zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na pomoc powodzianom w Niemczech.

  2. W tym tygodniu 6. sierpnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią Św. od godz. 9:00.

  3. Za tydzień, w niedzielę 8. sierpnia zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na renowację dachu naszej świątyni. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  4. Jak co roku zostanie przeprowadzona zbiórka starego sprzętu elektrycznego. Prosimy składować sprzęt koło śmietnika do 18. sierpnia.

  5. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek 6. sierpnia zapraszamy rodziny: Larysz, Thomalla i Hojdem numery 11, 14 i 17.