Ogłoszenia duszpasterskie na 17 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 17 Tydzień Zwykły
  1. Następnej niedzieli 1. sierpnia zostanie przeprowadzona comiesięczna dodatkowa zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek 30. lipca zapraszamy rodziny: Nikiel, Kern i Larysz numery 6, 8 i 9.

  3. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi wszystkim waszym dobrym poczynaniom, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy i napełnia nas ustawiczną radością.