Ogłoszenia Duszpasterskie na 10 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 10 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli 11. czerwca została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu naszego sanktuarium. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Następnej niedzieli 18. czerwca na Mszy św. o godz. 10:00 nastąpi pożegnanie dotychczasowego proboszcza O. Jana Tyburczego i przekazanie urzędu jego następcy O. Mateuszowi. Na tę uroczystość zapraszamy całą parafię.

  3. Również w niedzielę 18. czerwca zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Król, Fuchs i Jorecki numery: 81, 84a i 86.

  5. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO