Ogłoszenia duszpasterskie na 7 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 7 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli, 23. lutego zostanie przeprowadzona druga w tym sezonie grzewczym zbiórka na ogrzewanie naszej świątyni.

  2. Za tydzień, 1. marca zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne.

  3. Dziękujemy za sprzątanie świątyni i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców z Mochowa: rodziny Glombica, Kania i Kara nr 18, 19 i 20.

  4. Bóg zapłać za Wasze dobro, złożone ofiary, dary oraz wszelką życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi waszym dobrym poczynaniom w całym roku, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

PORZĄDEK ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

PRZED WIELKIM POSTEM

Poniedziałek: 24.02.2020

900-1000 – Mochów strona prawa

1000-1100 – Błażejowice strona lewa

1100-1200 – Błażejowice strona prawa

1200-1300 – Ojcowie Paulini

1300-1400 – Mochów strona lewa

1400-1500 – Leśnik

1500-1600 – Mochów rynek i ulica Kościelna

1600-1700 – Dzieci, młodzież szkolna, młodzież przed bierzmowaniem

Wtorek: 25.02.2020

900-1000 – Dzierżysławice od P. Stais do P. Macioszek nr 52 (Kolonia)

1000-1100 – Dzierżysławice od P. Glombica nr 2 do P. Bernard nr 25

1100-1200 – Dzierżysławice od P. Szyroki nr 54 do Zimnik nr 68

1200-1300 – Ojcowie Paulini i od P. Jorecki 86 do P. Wróbel nr 99

1300-1400 – Dzierżysławice od P. Baron nr 71a do Fuchs nr 84

1400-1500 – Dzierżysławice od P. Filarowski nr 100 do P. Świerzy nr 118

1500-1600 – Osoby, które jeszcze nie były na adoracji

1600-1700 – Dzieci, młodzież szkolna, młodzież przed bierzmowaniem