Ogłoszenia Duszpasterskie na 6. Tydzień Wielkanocny

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 6. Tydzień Wielkanocny
  1. Dzisiejszej niedzieli 5. maja zostanie przeprowadzona comiesięczna dodatkowa zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. Następnej niedzieli 12. maja zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  3. W tym tygodniu zapraszamy do modlitw o dobre zbiory i urodzaje w tradycyjnych dniach krzyżowych. Msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych wiosek zostaną odprawione na miejscu w wioskach.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Janik, Macioszek i Kontny numery: 33, 52 i 51.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO