Ogłoszenia Duszpasterskie na 5. Tydzień Wielkiego Postu

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 5. Tydzień Wielkiego Postu
  1. Dzisiejszej niedzieli została przeprowadzona druga w tym sezonie grzewczym zbiórka w kopertach na opał. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Za tydzień w Niedzielę Palmową 2. kwietnia zostanie przeprowadzona dodatkowa, comiesięczna zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Szlotawa, Florian i Grela numery 37, 36 i 38a.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO