Ogłoszenia Duszpasterskie na 5 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 5 Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli została przeprowadzona comiesięczna zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. Zapraszamy na doroczny Dzień Chorego w piątek 11. lutego na godz. 9:00.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy rodziny: Szyroki, Król i Król numery 54, 55 i 56.

  4. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zbawiciel błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.