Ogłoszenia duszpasterskie na 5 Tydzień Wielkanocy

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 5 Tydzień Wielkanocy
  1. Dzisiejszej niedzieli, 2. maja zostanie przeprowadzona dodatkowa comiesięczna zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią św. w piątek 7. maja od godz. 9:00.

  3. Za tydzień, 9. maja zostanie przeprowadzona kolekta w kopertach na renowację dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Błażejowic: rodziny Zbierzak, Jenek i Rozumek wg numerów 2, 3 i 5.

  5. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wszystkim waszym dobrym poczynaniom, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy i napełnia nas paschalną radością.