Ogłoszenia Duszpasterskie na 4 Niedzielę Wielkiego Postu

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 4 Niedzielę Wielkiego Postu
  1. Dzisiejszej niedzieli 27. marca zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Następnej niedzieli 3. kwietnia zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  3. Odwiedziny chorych w tym miesiącu z Komunią Św. odbędą w tym miesiącu w Wielkim Tygodniu we wtorek 12. kwietnia od godz. 9:00.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Dzierżysławic rodziny: Grela, Glombitza i Linder numery 88, 89 i 91.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO