Ogłoszenia Duszpasterskie na 3. Tydzień Wielkanocny

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 3. Tydzień Wielkanocny
  1. Dzisiejszej niedzieli 14. kwietnia została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Florian, Kontny, Glombica numery: 8, 11, i 13.

  3. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zmartwychwstały Pan błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO