Ogłoszenia duszpasterskie na 25 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 25 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli, 19. września zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na renowację dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy rodziny: Mikiewicz, Hajduk i Kulpa numery 43a, 46 i 47.

  3. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi wszystkim waszym dobrym poczynaniom, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy i napełnia nas ustawiczną radością.