Ogłoszenia duszpasterskie na 21 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 21 Tydzień Zwykły
  1. W niedzielę 23. sierpnia zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na renowację muru cmentarnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Jak poprzednimi laty, tak i w tym roku zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prosimy o przywożenie niepotrzebnych urządzeń i składowanie ich w wyznaczonym miejscu do 25. sierpnia.

  3. Od poniedziałku, 17. sierpnia, trwamy w modlitewnym przygotowaniu do Uroczystości Odpustowej ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej. Kazania głosi O. Marian Szymański, franciszkanin z klasztoru w Głogówku. Kazanie w uroczystość MB Częstochowskiej na sumie wygłosi ks. mgr-lic. Józef Kara, Oficjał Sądu Biskupiego w Gliwicach.

  4. Na uroczystą sumę odpustową w środę, 26. sierpnia o godz. 10:00 zapraszamy asysty do sztandarów, ministrantów, panie do figurki MB Fatimskiej, panów do baldachimu i orkiestrę.

  5. Mający przystąpić w tym roku do sakramentu bierzmowania 17. września 18:30 w Głogówku, a byli chrzczeni poza naszą parafią, są proszeni o niezwłoczne dostarczenie aktu chrztu. Wszystkich proszę o kontakt z O. Mateuszem najpóźniej do końca sierpnia w celu uzupełnienia danych.

  6. Tegoroczne Dożynki parafialne obchodzić będziemy 6. września. Prosimy poszczególne wioski o udekorowanie swoich ołtarzy – ołtarz główny w tym roku dekorują Dzierżysławice.

  7. Pierwsza Komunia Święta odbędzie się 13. września na Mszy św. o godz. 10:00. Spowiedź i próba dzień wcześniej, w sobotę o godz. 15:00. Na spotkanie organizacyjne O. Mateusz zaprasza rodziców w najbliższy piątek, 28. sierpnia po wieczornej Mszy św.

  8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic: rodziny Kopka, Szablicki i Florian wg numerów 6, 7 i 8.

  9. Bóg zapłać za wszelkie Wasze dobro, złożone ofiary, dary oraz wszelką życzliwość. Niech Maryja prowadzi was wszystkich do Jezusa.