Ogłoszenia Duszpasterskie na 2 Niedzielę Wielkiego Postu

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 2 Niedzielę Wielkiego Postu
  1. Dzisiejszej niedzieli 13. marca zostanie przeprowadzona zbiórka przed kościołem na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes.

  2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątek o 16:30 i Gorzkich Żali w niedzielę o 15:00.

  3. Następnej niedzieli 20. marca zostanie przeprowadzona okresowa zbiórka przed kościołem na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy z Dzierżysławic rodziny: Jurkowski, Szyroki i Baron numery 77, 78 i 82.

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO