Ogłoszenia duszpasterskie na 15 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 15 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli 14. lipca, zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na renowację muru cmentarnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 spotkanie z Radą Parafialną w refektarzu klasztornym.

  2. Również dzisiejszej niedzieli 14. lipca odbędzie się w naszej parafii poświęcenie pojazdów z okazji dnia św. Krzysztofa. Kolekta składana przy okazji poświęcenia pojazdów przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy diecezji opolskiej.

  3. Dziękujemy za sprzątanie świątyni i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic: rodziny Gregarek, Jurkowski i Gruchman wg nr. 59, 77 i 60.

  4. Bóg zapłać za Wasze dobro, złożone ofiary, dary oraz wszelką życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi waszym dobrym poczynaniom w całym roku, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.