Ogłoszenia duszpasterskie na 1. Niedzielę Wielkiego Postu

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 1. Niedzielę Wielkiego Postu
  1. Następnej niedzieli, 28. lutego zostanie przeprowadzona druga w tym sezonie grzewczym kolekta w kopertach na ogrzewanie. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątek przed wieczorną Mszą św. i Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15:00.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic: rodziny Szyroki, Nurek i Gruchman wg numerów 108, 110 i 112.

  4. Bóg zapłać za wszelkie Wasze dobro, złożone ofiary, dary oraz wszelką życzliwość. Niech Maryja prowadzi was wszystkich do Jezusa.