Ogłoszenia Duszpasterskie na 6. Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 6. Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli 12. lutego została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Szablicki, Florian i Kontny numery 7, 8 i 11.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO