Ogłoszenia Duszpasterskie na 6 Niedzielę Wielkanocną

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 6 Niedzielę Wielkanocną
  1. Dzisiejszej niedzieli 14. maja została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Następnej niedzieli 21. maja zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na remont katedry opolskiej.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Pelka, Czichoń i Zimnik numery 66, 67 i 68.

  4. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Zmartwychwstały Pan błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO