Ogłoszenia duszpasterskie na 14 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 14 Tydzień Zwykły
  1. Następnej niedzieli, 11. lipca zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na spotkanie w refektarzu klasztornym.

  2. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Błażejowic: rodzinę Strzoda nr 37 oraz z Mochowa rodziny:  Browarski i Imiołek numery 1, i 1 b.

  3. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi wszystkim waszym dobrym poczynaniom, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy i napełnia nas ustawiczną radością.