Ogłoszenia duszpasterskie na 30 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia duszpasterskie na 30 Tydzień Zwykły
  1. Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiczną w naszym regionie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas udziału w nabożeństwach. W czerwonej strefie, w której znalazł się nasz powiat, ograniczony został udział uczestników w nabożeństwach do 1 osoby/7 m2, co w przypadku naszego kościoła (520 m2) zezwala na udział w każdym nabożeństwie do 75 osób, z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

  2. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i niezbędnego dystansu, wypominki w Uroczystość Wszystkich Świętych po Mszy św. o godz. 14:00, jak i w Dzień Zaduszny po godz. 8:30 – zostaną odczytane w kościele.

  3. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic: rodziny Florian, Grela i Konczala wg numerów 36, 38a i 38.

  4. Bóg zapłać za wszelkie Wasze dobro, złożone ofiary, dary oraz wszelką życzliwość. Niech Maryja prowadzi was wszystkich do Jezusa.