Ogłoszenia Duszpasterskie na 24 Niedzielę Zwykłą

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 24 Niedzielę Zwykłą
  1. Dzisiejszej niedzieli 11. września została przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  2. Następnej niedzieli 18. września zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu.

  3. W piątek wieczorem 16. września zapraszamy rodziców dzieci mających w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, na krótkie spotkanie po Mszy św. szkolnej z O. Mateuszem.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Błażejowic rodzinę: Golonka i Hellmann numery 29a i 36 oraz już z Mochowa rodzina Browarski nr 1.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO