Ogłoszenia Duszpasterskie na 16 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 16 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli 23. lipca odbędzie się w naszej parafii poświęcenie pojazdów z okazji dnia św. Krzysztofa po wszystkich Mszach. Kolekta składana przy okazji poświęcenia pojazdów przeznaczona jest na wsparcie misjonarzy diecezji opolskiej.

  2. Jak poprzednimi laty, tak i w tym roku zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prosimy o przywożenie niepotrzebnych urządzeń i składowanie ich w wyznaczonym miejscu koło śmietnika tylko do 26. lipca.

  3. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Gruchman, Korgel i Moskwik numery: 112, 114 i 115.

  4. Bóg zapłać za wszelkie dobro, złożone ofiary, dary oraz waszą życzliwość. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi wam wszystkim, a opieka Jego Bożej Matki niech wam zawsze towarzyszy.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO