Ogłoszenia Duszpasterskie na 13 Tydzień Zwykły

/ Ogłoszenia / Ogłoszenia Duszpasterskie na 13 Tydzień Zwykły
  1. Dzisiejszej niedzieli 2. lipca zostanie przeprowadzona comiesięczna zbiórka przed kościołem na Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.

  2. W tym tygodniu 7. lipca przypada pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią Św. od godz. 9:00.

  3. Za tydzień, 9. lipca zostanie przeprowadzona comiesięczna kolekta w kopertach na remont dachu kościelnego. Po Mszy św. o godz. 10:00 zapraszamy radę parafialną na zebranie w refektarzu klasztornym.

  4. Dziękujemy za ostatnie sprzątanie kościoła i do sprzątania w piątek zapraszamy mieszkańców Dzierżysławic rodziny: Bernard, Wicher i Wróbel numery 96, 97 i 99c.

 

TREŚĆ PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZPARAFIALNEGO